Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
E-mail Print

IX põlevkivikonverentsi peateema on ringmajandus ning innovaatilised lahendused põlevkivitööstuses.


Konverentsi külastajatele pakutakse võimalust tutvuda piirkonna põlevkivitööstusega -
Viru Keemia Grupp AS õlitootmine ja allmaakaevandamine, Eesti Energia AS
energia- ja õlitootmine ning Kiviõli Keemiatööstuse OÜ avakaevandamine.

Konverentsi korraldajad kutsuvad esitama

suulisi paneelettekandeid voi posterettekandeid.


Ettekannete teemade esitamise periood on 1. juuni – 30. juuni 2017.

NB! Teemade esitamise tähtaega pikendame 31. juulini 2017!

Esitatud ettekannete teemad kinnitatakse 18. augustil 2017.

Konverentsile valitud ettekannete teeside esitamise tähtaeg on 15. september 2017.

Konverentsi lõplik programm kinnitatakse ja avaldatakse 5. oktoobril 2017.


Täpsem info konverentsi kodulehe conference2017.pkk.ee.


E-mail Print

26. aprill on ülemaailmne intellektuaalomandi päev

Selle traditsiooni algatas 2000. aastal Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO), et tõsta autoriõiguse, patendikaitse, kaubamärgi ja tööstusdisainlahenduste õiguskaitse tähtsust igapäevaelus ja tähistada seda koos kõigi loovisikute ja innovatsiooni edendajatega ülemaailmselt. Miks just 26. aprill? Seda päeva seostatakse WIPO asutamise konventsiooni jõustumisega 26. aprillil 1970.

Vaata: WIPO peadirektori Francis Gurry tervitus

E-mail Print

Labor panustas Eesti Energia Jordaania projekti


Põlevkivi Kompetentsikeskusel oli au panustada Eesti Energia juhtimisel ellu viidud Jordaania põlevkiviprojekti. Tegemist oli läbi aegade suurima ühekordne investeeringuga põlevkivitööstusesse. Projekti geoloogiliste uuringute käigus kogutud proovide tehnoloogiliste omaduste analüüsid teostati kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumis.

E-mail Print

Valmis Eesti algupärase standardi EVS 664:2017 uustöötlus

Standardi EVS 664:2017„Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine" on koostanud TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus ja heaks kiitnud standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Selles Eesti standardis kirjeldatakse üldväävli ja tema erimite (sulfaat, sulfiid, püriit ja orgaaniline väävel) määramise metoodikaid turbas, puidus, põlevkivis, kivisöes ning nende termilise töötlemise ja põletamise tahkejääkides.

E-mail Print

SEMINAR Altkaevandatud alade uuringud ja kaardirakendus

Põlevkivi kompetentsikeskus korraldas 1.märtsil 2017 kell 13.30-16.00 Kohtla-Järvel seminari

"ALTKAEVANDATUD ALA UURINGUD JA KAARDIRAKENDUS".

Ettekannetega esinesid TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Veiko Karu ja Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu.


E-mail Print

Labori võrdlusanalüüse hinnati kõrgeima hindega

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium osales 2016. aasta lõpus pruunsöe (Lignite) ja kivisöe lendtuha (Hard Coal Fly Ach) analüüsi rahvusvahelistes võrdluskatsetes, mis on olulised labori akrediteerimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Tunnustatud Saksa labor DCC Delta Coal Control GmbH omistatas kompetentsikeskuse labori mõlemale analüüsile kõrgeima hinde Excellence.

E-mail Print

Põlevkivi aastaraamat 2015 on avaldatud

Põlevkivi aastaraamat 2015: tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemiatööstus andsid koostöös välja järjekordse Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu, mis toob välja, et põlevkivist energia ja õli tootmine on puhtam kui kunagi varem, suurenenud on põlevkivi töötlemise efektiivsus ning tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena ka muutlikes turuolukordades.

E-mail Print

Innovatsiooniteemaline seminar

Seminar "INNOVATION MANAGEMENT AND BUSINESS" toimus 15. detsembril 2016 algusega kell 11.00 Tallinna Tehnikaülikoolis Mektory ruumides, Raja 15.

Seminaril käsitleti innovatsiooni juhtimise põhimõtteid ettevõttes ja nende rakendamise teid. Lähemalt tutvustati ettevõtete innovatsiooni uuringut Horisont 2020 projekti Industrial Innovation Transaction (IIT) projekti raames (uuringu käigus intervjueeriti ka 80 ettevõtet Eestist). Seminar toimus inglise keeles. Eesmärk oli tekitada ettevõtjate ja poliitikate kujundajate vahel diskussiooni.


E-mail Print

Põlevkivikonverents "Põlevkivi 100+"


Konverentsi eesmärk oli tuua kokku erinevaid osapooli - teadlasi, ettevõtjaid, poliitikakujundajaid, omavalitsuste esindajaid, insenere jt, et arutada ühiselt põlevkivisektoris aktuaalsetel teemadel. VIII põlevkivikonverents oli pühendatud nii põlevkivitööstuse tulevikule kui ka 100 aasta möödumisele põlevkivi kaevandamise algusest.

Konverentsi päevakava ja tehtud ettekannetega saate tutvuda meie kodulehe kaudu.Page 1 of 8

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here: Home