Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Arengufond avaldas nutika spetsialiseerumise analüüsi ja soovitab põlevkivisektori T&A tegevuse arendamist

Saada link Prindi


Eesti Arengufond avaldas 21.juunil 2013 teise osa nutika spetsialiseerumise analüüsist, mis keskendub praktilistele soovitustele ja meetmetele, kuidas üle saada Eesti innovatsiooni pärssivatest kitsaskohtadest.

Analüüsi tellinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium kavandavad nutika spetsialiseerumise tegevustesse perioodil 2014–2020 investeerida ligikaudu 140 miljonit eurot.

Arengufondi majanduseksperdi Kristjan Lepiku sõnul leiti 2012. aasta lõpus valminud nutika spetsialiseerumise analüüsi esimeses etapis valdkonnad, kus on Eestis teaduse ja ettevõtluse koostööks kõige suurem perspektiiv ning sel nädalal valminud dokumendi eesmärgiks oli eelmise töö jätkuna leida konkreetsed kitsaskohad, mis oleks vaja likvideerida, et Eestis innovatsioon kasvaks. “Antud töö koostamise peamiseks aluseks oli praktilisus – kitsaskohtade leevendamiseks või likvideerimiseks on välja pakutud ka konkreetsed meetmed, mida ministeeriumid saavad tõukefondide raha kasutamise strateegiates arvestada,” märkis Lepik.

Lepik ütles, et täna on Eestis oluliseks probleemiks see, et ülikoolides tehtavat teadustööd rakendatakse ettevõtluses liiga vähe. “Arengufondi ettepanek on selleks luua mitmest meetmest koosnev komplekt, kus tuuakse kokku nii teadlane, ettevõtja kui ka kapital, luues seeläbi tugeva platvormi teadusmahuka ettevõtluse kasvuks,” lisas Lepik.

Keemiatööstuse valdkonnas leitakse analüüsis, et põlevkivitööstus toodab madalat lisaväärtust ning on vajalik liikuda T&A abil kõrgema lisandväärtusega tootmise suunas. Lahendusena tuuakse välja, et Eestil on unikaalne maavara põlevkivi näol, vajalik oleks suurem T&A tegevus sektoris, sh täiendavate kõrgema lisandväärtusega tootmisprotsesside analüüs.

Täna on tegevustest liiga suure osakaaluga põlevkivi põletamine, mis on võimalikest üks madalaima lisaväärtusegategevusi. Samuti oleks vajalik põlevkiviga seotud tootmisprotsessijäätmete efektiivsem kasutamine, T&A tegevuseabil on võimalik otsida täiendavaid kasutusvõimalusi. Eesti ülikoolides on keemia alal keskmine teadustöötaja vanuskõrge, vajalik oleks noorema põlvkonna teadlaste lisandumine. Selleks oleks vajalik toetus välismaalt teadlaste toomiseks ülikoolidesse (sh Eesti päritolu teadlaste). Vajalik on süstemaatilisem töö põlevkiviga seotud tehnoloogiatearendamisel, et suurendada tootmise käigus loodavat lisandväärtust.

Meetmena pakutakse välja Põlevkivi Kompetentsikeskuse täiendavtoetus ja põlevkiviga seotud rakendusuuringute toetus teadusasutustes.

Nutika spetsialiseerumise kitsaskohtade ja uute võimaluste analüüsi leiab www.arengufond.ee.


Sa asud siin: Meist Uudised Arengufond avaldas nutika spetsialiseerumise analüüsi ja soovitab põlevkivisektori T&A tegevuse arendamist