Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Ettevõtlusinkubaator

Saada link Prindi

Ettevõtlusinkubaator on koostöökeskus äriideed teostada soovivale meeskonnale ning alustavale või kasvavale ettevõttele. Inkubaator aitab meeskonnal ettevõtteks kasvada ning alustaval ettevõttel kiiremini areneda. Ettevõtlusinkubaatoris tegutsemine on mitmekordselt kasulik. Sama oluline kui inkubaatorist saadav äriarendusteenus on toetav keskkond, kuhu ettevõte satub. Igapäevaselt töötavad kõrvuti alustavad ettevõtted, oma tooteid arendavad juba tegutsevad ettevõtted, teadlased, insenerid ja Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Inkubaatori teenused:

 • Äriarendusteenus
 • Meeskonna moodustamise teenus
 • Kaasaegsete keemialaborite rentimine
 • Töötajate rentimine – keemiainsenerid, laborandid
 • Intellektuaalomandi teenused
 • Teadus-ja uuringuteenused
 • Võimalus tellida teenuseid Kütuste tehnoloogia teadus-ja katselaboratooriumist
 • Koostööpartnerite ning –projektide otsing
 • Osalemine võrgustikus
 • Koolitused, seminarid, võrgustumisüritused

Inspireeriv keskkond põlevkivi ja keemia keskel

Inkubaatori naabruses tegutseb TTÜ Virumaa kolledž ja samas hoones Põlevkivi Kompetentsikeskuse Kütuste Tehnoloogia Teadus- ja Katselaboratoorium.

Inkubaator asub pika ajalooga tööstuspiirkonnas, kus toodetakse peaaegu kogu Eestis tarbitav elektrienergia. Suures osas kasutatakse elektrienergia tootmiseks põlevkivi, kuid see on ka keemiatööstuse oluliseks tooraineks. 45 tuhande elanikuga Kohtla-Järve linna on koondunud lisaks põlevkivikeemiale ka muu keemiatööstus.

Ümbruskonnas on mitmed kaasaegsed tööstusalad, kuhu on ettevõttel inkubaatorist väljakasvades mugav laieneda.

Tallinn-Peterburi maantee 1km

Sillamäe sadam 30km

Raudtee 8km

Kaasaegsed rendilaborid

Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator on ainus keskus Eestis, mis annab üürile kaasaegseid madalate püsikuludega keemialaboreid. Rendilaboreid on kokku 6 ning need on varustatud elementaarse laboritehnikaga nagu tõmbekapid, kaalud, segajad, külmikud, tsentrifuugid. Kõigis laborites on valmidus kasutada hoone tsentraalset gaasivarustust ning rentida tööks vajalikku laboritehnikat.

Rendilaborid sobivad meeskonnale või alustavale ettevõttele:

 • prototüüpimiseks ja tootearenduseks;
 • projektide läbiviimiseks;
 • esimeseks tootmislaboriks.

Tegutsevale ettevõttele:

 • tootearenduseks;
 • teadus- ja uuringutöö läbiviimiseks;
 • ettevõtte labori ehitus-või renoveerimistööde ajaks;
 • lühiajalisteks projektideks;
 • koolituste läbiviimiseks.

Tootearenduse või projektiga tegeledes võib tekkida vajadus rentida lühiajaliselt kvalifitseeritud tööjõudu, koos keemialaboriga saab rentida keemiainsenere ja laborante.

Kiire ja paindlik laboriteenus

Samas hoones inkubaatoriga tegutseb Kütuste Tehnoloogia Teadus-ja Katselaboratoorium. Laboratoorium teenindab igapäevaselt nii piirkonna keemiatööstust, põlevkivitööstust ja muud tööstust, kui ka osutab teenust välisklientidele.

Teenused inkubaatori kliendile:

 • tellida laboratooriumi teenused soodsatel tingimustel;
 • osaleda ise uuringute ja katsete läbiviimise juures;
 • võimalus saada nõustamist teaduritelt ja inseneridelt

Intellektuaalse omandi teenused

Intellektuaalse omandi teenus konsulteerib ja aitab kaitsta nutikaid lahendusi.

Teadus- ja uuringuteenused

Inkubaator aitab kaasa oskusteabe ettevõtlusesse jõudmisele soodustades ülikoolide, teadusasutuste ning ettevõtja koostööd.

Teenused:

 • uute teadmiste, tehnoloogiate ning toodete loomisele suunatud rakendusuuringute algatamine ja juhtimine;
 • projektide algatamine, toetamine ja käivitamine;
 • partnerlusotsinguid koostööks ja tootearenduseks.

Koostöövõrgustik

Koostöövõrgustik toetab inkubatsiooniklientide ning rentnike arengut. Koostöövõrgustikku kuulub nii väike-, keskmisi ja suurettevõtteid, erialaliite, ülikoole, teadusasutusi, omavalitsusi ning mikroettevõtjaid.

Koostöövõrgustik

 • võimaldab kiiresti leida vajalikke teenuseid, partnereid ja teadmisi;
 • soodustab ühise kogukonna tekkimist ja koostööd;
 • toetab äritegevust ürituste, seminaride, konverentside, koolituste ja teiste asjakohaste võrgustusmisürituste kaudu.


Põlevkivi Kompetentsikeskuse võimalusi tutvustav video

Sa asud siin: Teenused Ettevõtlusinkubaator