Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
Saada link Prindi

Põhjarannikus ilmunud teadus- ja uuringujuhi Margus Pensa artikkel: Häda keskkonnamõjude pärast


Põlevkivitööstuse keskkonnamõjud on jätkuvalt päevakorras, võime tõdeda hiljuti üllitatud riigikontrolli aruande põhjal.

Idavirulastena peaksime selle üle ainult head meelt tundma, sest arutelu keskkonnaküsimuste üle aitab hoida meie maakonda elamisväärsena. Paraku jääb riigikontrolli aruandes silma mõningane ebatäpsus terminite kasutuses. Nii näiteks käsitletakse aruandes keskkonnamõju keskkonnaseisundi muutusena.

Saada link Prindi

Põlevkivi Kompetentsikeskuse laborile väljastati sertifikaat hinnanguga „SUUREPÄRANE“


alt

2015. a Institute for Interlaboratory Studies (The Netherlands) poolt korraldatud rahvusvahelise pädevuskatsetest võttis osa 100 osalejat üle maailma. TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) labor viis läbi 15 erinevat katset 22 erineva näitaja kohta. Neist kuus tehti uute seadmetega.

PKK labor sai sertifikaadi hinnanguga „SUUREPÄRANE“ (EXCELLENT). Selline tulemus on PKK Kütuste keemia teadus- ja katselaboratooriumile suur tunnustus ning väljendab labori kõrget kompetentsust ning usaldusväärsust.

Saada link Prindi

Ajaloolise põlevkivikaevanduse korrastustalgud Kukrusel!


TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus koostöös TTÜ Mäeinstuudi ja Kukruse Polaarmõisaga korraldavad 21.mai kell 15.00 talgud Kukrusel tähistamaks Eesti esimese teadaoleva sihipärase põlevkivi kaevandamise kohta.

Saada link Prindi

Arutelu kaeveõõnte varingu teemal


Põlevkivi Kompetentsikeskuses toimus täna arutelu vanade kaeveõõnte varingu teemal. Probleem on päevakorras eelkõige Kohtla ja Jõhvi vallas ning Kohtla-Järve linnas, kus kaevanduskäigud ei asu eriti sügaval ning kus aastakümneid tagasi suletud surfid hakkavad taas avanema. Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi Maapõue osakonna, Keskkonnaameti, KOVide, KIKi ja TTÜ Mäeinsitituudi esindajad.

Saada link Prindi

EL uus raamprogramm Horisont 2020 ja intellektuaalse omandi õigused (IPR)


alt

Uus raamprogramm H2020 on erilise tähelepanu alla võtnud intellektuaalse omandi õiguste kaitse ja leiutusalase tegevuse teadustöö käigus, mis viib projekti edule ja annab võimaluse tulemuste õiguspäraseks rakenduseks. Intellektuaalse vara kaitse seisukohalt on oluline arvestada kõiki IO õiguskaitse võimalusi, mis hõlmavad tehniliste lahenduste ja leiutiste kaitset patendi või kasuliku mudeliga, autoriõigusi, tööstusdisainlahenduste ja kaubamärkide registreerimist, ärisaladuste kaitset ja konfidentsiaalsuse lepingute sõlmimist.

Saada link Prindi

Eesti ettevõtted peavad Rootsi laienemisel varuma kannatust


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ekspordinõunik Rootsis Christa Tormi sõnul peavad Rootsi laieneda tahtvad Eesti ettevõtted varuma kannatust, sest rootslased teevad äri ettevaatlikult. "Rootslane teeb äri ettevaatlikul, läbimõeldult ja läbiarutatult. Kui juba alustada kontakteerumisega, tuleb kindlasti vastutav kontaktisik välja uurida ja siis temaga otse suhelda," ütles Torm BNS-ile. "Eesti eksportöör, kes soovib Rootsi turule minna, peab kindlasti eeltöö ära tegema ja uurima, kuidas on võimalik oma toote või teenusega turule siseneda. Tuleb endale selgeks teha, et miks peaks võimalik klient Rootsis valima just neid."

Saada link Prindi

Kompetentsikeskused


Eesti Päevalehes ilmus sel nädalal lisalehena artikkel Eesti kuuest kompetentsikeskusest. Selle artikliga on võimalik tutvuda ka elektroonselt.

Eesti Päevaleht 02/2015 - "Kompetentsikeskused"

Head lugemist!

Saada link Prindi

Seminar "Edukalt Soome ja Rootsi turule"


TTÜ Virumaa Kolledž, 10. veebruar 2015

Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, EASi ja suursaatkondadega toimus 10.02 seminar, mille eesmärk oli anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/või Rootsi turgudele edukaks sisenemiseks. Seminaril anti ülevaade Soome ja Rootsi turgudest, majanduslikult olukorrast ning jagati näpunäited, kuidas neis riikides edukalt tegutseda.

Lehekülg 5 / 8

Sa asud siin: Esileht