Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
Saada link Prindi

Valmis Eesti algupärase standardi EVS 664:2017 uustöötlus

Standardi EVS 664:2017„Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine" on koostanud TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus ja heaks kiitnud standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Selles Eesti standardis kirjeldatakse üldväävli ja tema erimite (sulfaat, sulfiid, püriit ja orgaaniline väävel) määramise metoodikaid turbas, puidus, põlevkivis, kivisöes ning nende termilise töötlemise ja põletamise tahkejääkides.

Saada link Prindi

SEMINAR Altkaevandatud alade uuringud ja kaardirakendus

Põlevkivi kompetentsikeskus korraldas 1.märtsil 2017 kell 13.30-16.00 Kohtla-Järvel seminari

"ALTKAEVANDATUD ALA UURINGUD JA KAARDIRAKENDUS".

Ettekannetega esinesid TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Veiko Karu ja Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu.


Saada link Prindi

Labori võrdlusanalüüse hinnati kõrgeima hindega

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium osales 2016. aasta lõpus pruunsöe (Lignite) ja kivisöe lendtuha (Hard Coal Fly Ach) analüüsi rahvusvahelistes võrdluskatsetes, mis on olulised labori akrediteerimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Tunnustatud Saksa labor DCC Delta Coal Control GmbH omistatas kompetentsikeskuse labori mõlemale analüüsile kõrgeima hinde Excellence.

Saada link Prindi

Põlevkivi aastaraamat 2015 on avaldatud

Põlevkivi aastaraamat 2015: tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja Kiviõli Keemiatööstus andsid koostöös välja järjekordse Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu, mis toob välja, et põlevkivist energia ja õli tootmine on puhtam kui kunagi varem, suurenenud on põlevkivi töötlemise efektiivsus ning tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena ka muutlikes turuolukordades.

Saada link Prindi

Innovatsiooniteemaline seminar

Seminar "INNOVATION MANAGEMENT AND BUSINESS" toimus 15. detsembril 2016 algusega kell 11.00 Tallinna Tehnikaülikoolis Mektory ruumides, Raja 15.

Seminaril käsitleti innovatsiooni juhtimise põhimõtteid ettevõttes ja nende rakendamise teid. Lähemalt tutvustati ettevõtete innovatsiooni uuringut Horisont 2020 projekti Industrial Innovation Transaction (IIT) projekti raames (uuringu käigus intervjueeriti ka 80 ettevõtet Eestist). Seminar toimus inglise keeles. Eesmärk oli tekitada ettevõtjate ja poliitikate kujundajate vahel diskussiooni.


Saada link Prindi

Põlevkivikonverents "Põlevkivi 100+"


Konverentsi eesmärk oli tuua kokku erinevaid osapooli - teadlasi, ettevõtjaid, poliitikakujundajaid, omavalitsuste esindajaid, insenere jt, et arutada ühiselt põlevkivisektoris aktuaalsetel teemadel. VIII põlevkivikonverents oli pühendatud nii põlevkivitööstuse tulevikule kui ka 100 aasta möödumisele põlevkivi kaevandamise algusest.

Konverentsi päevakava ja tehtud ettekannetega saate tutvuda meie kodulehe kaudu.Saada link Prindi

Energiaala Arvamusfestivalil


Kas Eesti peaks panustama põlevkivitööstuse arendamisse? 12.08.16 kell 13.00-14.30

Maailma energiaturgudel on juba pikemat aega õli ja elektri hinnad madalad, mis seab Eesti põlevkivitööstuse väga raskesse seisu. Pärast Pariisi kliimakokkulepet on palju diskuteeritud üleüldse põlevkivitööstuse jätkusuutlikkusest. Põlevkivitööstus on aga üks olulisi harusid, mis pakub tööd üle 6000 inimesele, tagab energiajulgeoleku ja annab olulise panuse riigieelarvesse. Milline saab olema Eesti põlevkivitööstuse areng ja tulevik? Kas elektrit tuleks toota või osta sisse? Millised riigiinvesteeringud on põlevkivisektorisse põhjendatud? Kui suuri investeerimisriske saab riik võtta? Kuidas hinnata ja maandada investeeringute riske? Moderaator: Andrus Karnau, Lääne Elu peatoimetaja Osalejad: Hando Sutter Eesti Energia juhatuse esimees, Meelis Eldermann Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees, Ando Leppiman majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Tarmo Olgo, riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör.

Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/1220417194656778/ või http://www.arvamusfestival.ee/kava/

Lehekülg 2 / 8

Sa asud siin: Esileht