Labori võrdlusanalüüse hinnati kõrgeima hindega

Prindi

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium osales 2016. aasta lõpus pruunsöe (Lignite) ja kivisöe lendtuha (Hard Coal Fly Ach) analüüsi rahvusvahelistes võrdluskatsetes, mis on olulised labori akrediteerimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Tunnustatud Saksa labor DCC Delta Coal Control GmbH omistatas kompetentsikeskuse labori mõlemale analüüsile kõrgeima hinde Excellence.

Põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirki sõnul on antud hinne suur tunnustus laborile. „Tehtud võrdlusanalüüside tulemused annavad kindlustunde labori suutlikkuses ning see võimaldab teha põlevkivi ja põlevkivi lendtuha analüüse kõrgeimal tasemel,“ lisas Pirk.

“Pädevuskatsed ja muud laboritevahelised võrdlused omavad olulist rolli just kalibreerimise, katsetamise ja inspekteerimise käigus saadavate mõõtetulemuste usaldatavuse tõendamisel ja labori soorituskvaliteedi säilitamisel. Nimetatud võrdluskatsed tehti kivisöe lendtuha ja pruunsöega seetõttu, et need on põlevkivile olemasolevatest tahketest kütustest kõige sarnasemad ning sobivat põlevkivi analüüsivat laborit ei õnnestunud leida. Võrdluskatsed on laborite akrediteerimisprotsessi lahutamatu osa. Katselabor peab analüüsi akrediteeringu saamiseks osalema võrdluskatsetes vähemalt üks kord ja pärast akrediteerimist vähemalt kord 5 aasta jooksul iga akrediteerimisulatusse kuuluvate metoodikate grupi osas,” selgitas labori juhataja Olga Pihl.

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud ja vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor vedel- ja tahkekütuste analüüside valdkonnas akrediteeringuga 2021. aasta lõpuni.


Annely Oone, kommunikatsioonispetsialist